65C715

C715 Series

4K QLED Android TV with Hands-free AI

  • · Quantum Dot
  • · Dolby Vision & Atmos
  • · 4K UHD
  • · HDR10+
  • · Điều khiển giọng nói không dùng remote
  • · TCL AI-IN
  • · Công nghệ IPQ

Chọn Model.

65 55 50

0%  3D LOADING...