75P715

P715 Series

4K UHD AI TV

  • · Điều khiển giọng nói rảnh tay
  • · TCL AI-IN
  • · Tăng cường màu sắc năng động
  • · HĐH Android mới nhất
  • · Thiết kế toàn màn hình

Chọn Model.

0%  3D LOADING...