P6 Series

P6 Series

WM

  • · Công nghệ AutoDose
  • · Động cơ Digital Inverter
  • · Steam Wash
  • · Sấy mềm với nhiệt độ thấp
  • · Bảng điều khiển cảm ứng LED
  • · Khử trùng bằng nhiệt

Chọn Model.

0%  3D LOADING...