TWF80-M14303DA03

M03 Series

WM

  • · Lồng giặt tổ ong + 505mm
  • · Giặt nhanh 15min
  • · Chống bẩn
  • · Động cơ Inverter BLDC

Chọn Model.

0%  3D LOADING...