เลือกประเทศอื่นเพื่อรับบริการ

TCL LOVE LIKE A CHAMPION WITH JOONG “รักสุดใจ ไปกับจุง”

2024-07-01

2024-07-01

TCL LOVE LIKE A CHAMPION WITH JOONG

“รักสุดใจ ไปกับจุง”

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2567

 

TCL LOVE LIKE A CHAMPION WITH JOONG

“รักสุดใจ ไปกับจุง”

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2567

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ซื้อสินค้า ทีซีแอล ที่ร่วมรายการ

2. เขียนชื่อ - นามสกุล ลงบนใบเสร็จ ถ่ายรูป 

3. ลงทะเบียนที่ คลิก เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์

โดยกรอกรายละเอียดในระบบลงทะเบียนให้ครบถ้วน ได้แก่

1. ชื่อ – นามสกุล

2. เบอร์โทรติดต่อ

3. รุ่นสินค้าที่ซื้อ

4. ร้านสาขาที่ซื้อ

5. อัปโหลดใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี

 

เพื่อลุ้นรับสิทธิ์ ดังนี้:

 

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ซื้อสินค้า ทีซีแอล ที่ร่วมรายการ

2. เขียนชื่อ - นามสกุล ลงบนใบเสร็จ ถ่ายรูป 

3. ลงทะเบียนที่ คลิก เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์

โดยกรอกรายละเอียดในระบบลงทะเบียนให้ครบถ้วน ได้แก่

1. ชื่อ – นามสกุล

2. เบอร์โทรติดต่อ

3. รุ่นสินค้าที่ซื้อ

4. ร้านสาขาที่ซื้อ

5. อัปโหลดใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี

 

เพื่อลุ้นรับสิทธิ์ ดังนี้:

 

 

สามารถซื้อสินค้าผ่านร้านค้า สาขา ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ หรือ ช่องทางออนไลน์ของทีซีแอล ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม  – วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 

 

สินค้าที่ร่วมรายการ และจำนวนสิทธิ์:

 

 

สามารถซื้อสินค้าผ่านร้านค้า สาขา ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ หรือ ช่องทางออนไลน์ของทีซีแอล ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม  – วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 

 

สินค้าที่ร่วมรายการ และจำนวนสิทธิ์:

 

 

การจับรางวัล

1. ทางบริษัทฯ จับฉลากผู้โชคดีจากรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 19.00 น. ณ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง Facebook page : TCL Electronics ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

2. สินค้าที่ร่วมรายการจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น (วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น)

3. ของรางวัลที่จับฉลาก ได้แก่ รางวัล บัตรกำนัลเข้าร่วมกิจกรรมงาน TCL Exclusive Meet & Greet TCL LOVE LIKE A CHAMPION WITH JOONG “รักสุดใจ ไปกับจุง” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2567 สำหรับ 1 ที่นั่ง วิดีโอคอลร่วมกับศิลปิน และรับของขวัญจาก TCL พร้อมโปสการ์ดลายเซ็นศิลปิน รวมจำนวน 40 รางวัล 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

1. กิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก

2. เจ้าหน้าที่จะใช้เวลา 1-2 วันในการตรวจสอบและอัปเดตสิทธิ์ในเว็บไซต์

3. 1 รายชื่อ ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น หากจับรายชื่อได้ซ้ำ ขอสงวนสิทธิ์ในการสละสิทธิ์รางวัลที่มูลค่าน้อยกว่า

4. รายชื่อที่ได้รับรางวัลต้องตรงกับบัตรประชาชนของผู้รับรางวัล

5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้

6. ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับหาผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อ และหากติดต่อไม่ได้ภายใน 7 วัน จะ ถือว่าสละสิทธิ์และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป

7. ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล

8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

9. เงื่อนไขการร่วมรายการอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

การจับรางวัล

1. ทางบริษัทฯ จับฉลากผู้โชคดีจากรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 19.00 น. ณ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง Facebook page : TCL Electronics ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

2. สินค้าที่ร่วมรายการจะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น (วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น)

3. ของรางวัลที่จับฉลาก ได้แก่ รางวัล บัตรกำนัลเข้าร่วมกิจกรรมงาน TCL Exclusive Meet & Greet TCL LOVE LIKE A CHAMPION WITH JOONG “รักสุดใจ ไปกับจุง” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2567 สำหรับ 1 ที่นั่ง วิดีโอคอลร่วมกับศิลปิน และรับของขวัญจาก TCL พร้อมโปสการ์ดลายเซ็นศิลปิน รวมจำนวน 40 รางวัล 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

1. กิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก

2. เจ้าหน้าที่จะใช้เวลา 1-2 วันในการตรวจสอบและอัปเดตสิทธิ์ในเว็บไซต์

3. 1 รายชื่อ ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น หากจับรายชื่อได้ซ้ำ ขอสงวนสิทธิ์ในการสละสิทธิ์รางวัลที่มูลค่าน้อยกว่า

4. รายชื่อที่ได้รับรางวัลต้องตรงกับบัตรประชาชนของผู้รับรางวัล

5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้

6. ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับหาผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อ และหากติดต่อไม่ได้ภายใน 7 วัน จะ ถือว่าสละสิทธิ์และมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป

7. ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล

8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

9. เงื่อนไขการร่วมรายการอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

 

ติดต่อกับเราได้ผ่านช่องทาง FacebookInstagramTikTokTwitter & YouTube

เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ TCL สินค้าและกิจกรรม

 

ติดต่อกับเราได้ผ่านช่องทาง FacebookInstagramTikTokTwitter & YouTube

เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ TCL สินค้าและกิจกรรม

2024-07-01