TAC-10CSD/XA66

XA66 Series

Ai Inverter

  • · AI Inverter
  • · Kiểm soát độ ẩm 40~60%
  • · Luồng gió thông minh
  • · Thân thiện môi trường Gas R32

Chọn Model.

0%  3D LOADING...