CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
50" C726
50" C726
TCL TV QLED 4K 50C726
  • 4K QLED
  • Dolby Vision/Atmos
  • Điều khiển bằng Giọng nói Rảnh tay 2.0
  • Google Duo
  • MEMC
  • ONKYO
  • AiPQ Gen 2
Thêm để so sánh

CHARACTERISTICS/SPECIFICATIONS/SERVICE/TODISCOVER

TV QLED - C726

file
file
file
file
file
file
file
online support

Hỗ trợ

Đọc thêm